25 Jun, 2024
1 min read

Pengislaman Ilmu dan Nativisme

Pengislaman ilmu bukan sekadar wacana, tetapi medan pertempuran gagasan yang mendebarkan sejak era 1970-an. Kedalaman dan kepentingan isu ini tidak dapat diabaikan. Dunia Islam berhadapan dengan cabaran membangun tradisi ilmu kemasyarakatan yang seimbang, sambil menolak imperialisme intelektual. Sejarah pemikiran Islam mencatat pembahagian ilmu antara naqliyyah dan aqliyyah. Namun, paradigma ini berdebat dengan urgensi pembaharuan, terutama […]