25 Jun, 2024
1 min read

Ekologi dalam Genggaman Politik

Gerakan ekologi mempengaruhi tidak hanya alam sekitar, tetapi juga proses politik. Bidang kajian kita sering mencerminkan pandangan dan sikap kita terhadap realitis yang dikaji. Sebagai contoh, ilmu ekonomi membicarakan isu-isu ekonomi seolah-olah ada entitis yang kita panggil “ekonomi”. Namun, ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pada aspek-aspek sosial, budaya, dan politik. Oleh kerana itu, di abad […]